Ardahan’da ne kadar Kürt var?

Türk köylerinin nüfusunun toplamı 9 bin 473’dür. Kürt köyleri; 27 köy Kürt köyüdür. Köylerinin nüfusunun toplamı 9 bin 945’dir.18 Şub 2021

Ardahan Göle Kürt mü?

Göle kültürlü bir nüfus yapısına sahip farkli etnikleri bünyesinde bulundurur. Bunlar Kürtler, Acemler, Yerliler, Terekemeler, Türkmenler vb. olarak sıralandırılabilir. Göle, nüfus ve yüzölçümü bakımından Ardahan‘ın en büyük ve en önemli ilçesidir.

Kars Çıldır Kürt mü?

Toplam 40 köyü kapsayan Çıldır kazasında ise, 8.909 kişi yaşıyordu. Bu nüfusun % 31,4’ü (2.796 kişi) Türk, % 64,7’si (5.762 kişi) Karapapak ve % 3,9’u (351 kişi) Kürt olarak kaydedilmiştir.

Ardahan şehri nasıl bir yer?

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Karadeniz Bölgesi’ne komşu olduğu kuzeydoğu kesiminde yer alan Ardahan, yüksek ve engebelidir. Sahada 3.000 metreyi aşan dağlar yer alır. Yalnızçam Dağları Artvin il sınırı boyunca uzanır. İlin kuzeydoğu kesiminde Keldağ (3.033 m), doğu kesiminde Akbaba Dağı (3126 m) yer alır.

Ardahan Kürt mü Alevi mi?

Nüfusun büyük çoğunluğunu Ahıska Türkleri oluşturur. Geriye kalan kısım ise Kürtler, Terekemeler ve Alevi-Türkmenler’den oluşur. Aynı zamanda çoğunluğu göç etmiş olsa da Gürcü, Çerkez, Tat, Lezgi ve Poşalar da Ardahan‘da yaşamaktadır.

Ardahan hangi milletten?

Ardahan‘ın etnik yapısını inceleyecek olursak o bölgede yer alan diğer iller gibi Ardahan‘da da Türk nüfusu çoğunluktadır. Kıpçak Türkleri, Ahıska Türkleri, Türkmen Alevileri (Kızılbaşlar) Azerbaycan Türkleri, Avşarlar, Yerli Türkler, Terekemeler Türk nüfusunu oluşturur.30 Ara 2019

Lütfen İçeriği Puanlayın

0 / 12

Your page rank:

Yorum yapın