Defterdar Kalemiye sınıfında mı?

Kalemiye Sınıfı : Nişancı, Defterdar, Reisülküttap.

Kalemiye seyfiye nedir?

Bunlar Osmanlı Devletinin mali işlerinden sorumlu olan Kalemiye sınıfı, Şeyhülislamın idaresinde olan İlmiye sınıfı ve üst düzey devlet memurlarından oluşan Mülkiye sınıfıydı. Seyfiye Ne Demek? Ehl-i Örf adıyla da bilinen Seyfiye, Osmanlı Devletinin ordu ve yönetim kanadını oluşturmaktaydı.28 Şub 2021

Tarihte Kalemiye ne anlama gelir?

[1] Osmanlı devlet dairelerinde idari görevlerde bulunan memurların oluşturduğu sınıf. [2] Osmanlı devletinde bürokratik işlerle uğraşan sınıfa verilen ad.

Nişancı hangi sınıfa mensup?

Nişancı (Osmanlıca: نشانچی), Divan-ı Hümayun’a katılan devlet görevlilerinden biridir. Nişancı, Kalemiye sınıfının başıdır.

Kalemiye de kimler var?

  • Hademe – Sadaret Dairesi Hizmetkarı
  • Rüûs Halifesi – Zatişleri Kalemi Şefi.
  • Kethüda Katibi – İç İşleri Bakanı Özel Kalem Müdürü
  • Vezir Mektupçusu – Sadaret Kalemleri Amiri.
  • Reis Kesedarı – Dış İşleri Evrak Müdürü
  • Çavuş Kesedarı – Adalet Bakanlığı Evrak Müdürü

Kalemiye kimler var?

Anadolu defterdarları ve Rumeli defterdarları aynı sınıfa mensup olup iş bölümü yapmışlardır. Defterdarlığa bağlı kalemiye sınıfı üyeleri arasında yer alan diğer kalemler şunlardır; Ruznamçe kalemi, tarihçi kalemi, gelir ve giderler kalemi, maliye emirleri kalemidir.12 May 2022

Lütfen İçeriği Puanlayın

0 / 12

Your page rank:

Yorum yapın