Fihi Ma Fih Mesnevi mi?

Fîhi mâ fîh, son Mesnevi şârihlerimizden Ahmed Avni Konuk (öl. 1938) tarafından tercüme edilmiş, 73 fasıldan oluşan bu tercüme, mütercimin vefatından çok sonra İstanbul’da 1994 yılında merhum Selçuk Eraydın tarafından yeni harflerle neşredilmiştir.

Mamafih kimin eseridir?

Mamafih – Volkan Turgut | kitapyurdu.com.10 May 2018

Fihi Ma Fih eserleri nedir?

Fîhi Mâ Fîh, “Onun içindeki odur” veya “ne varsa onda var” anlamına gelen bu eserde, Mevlâna’nın bazı sohbetleri sırasında sorulan sorulara verdiği cevaplara; tasavvuf, din, ahlak ve felsefe ile ilgili görüşlerini anlattığı; dünya, insan ve şiir anlayışından söz ettiği konuşmalarına yer verilmiştir.

Fihi Ma Fih türü nedir?

Mevlana’nın Konuşma ve Sohbetleri. Gerçek anlamda bir şaheser olan Fîhi Mâ Fîh, Hz. Mevlâna’nın çeşitli ortamlardaki konuşma ve sohbetlerinden, ayrıca kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplardan oluşan gerçek bir maneviyat ve irfan hazinesidir.

Mevlana’nın eserleri nedir?

Mevlananın en meşhur eserleri Mesnevi, Divan-ı Kebir, Mecâlis-i Seb’a, Mektûbât ve Fîh-i Mâ-Fîh’tir. Mesnevi, kafiyeli ikişer mısradan oluşan nazım şekline verilen addır. Kökeni Fars Edebiyatı’ndan gelmektedir. Mevlananın Mesnevi eseri altı ciltten oluşur.

Ilk Mesnevi kim?

Türk edabıyatıjnda ilk büyük mesnevi, Yusuf Has Hacip’in 12.yy.da kaleme aldığı, 6 bin beyitten oluşan “Kutadgu Bilig”dir. Sonra sırayı 13.yy.da Mevlana’nın 25618 beyitten oluşan “Mesnevi“si alır.

Lütfen İçeriği Puanlayın

0 / 12

Your page rank:

Yorum yapın