Gevhername neyi anlatıyor?

Bu özü anlatan eserlere gevher-nâme adı verilir. Gevher-nâmelerde Allah’ın birliği, Hz. Muhammed’in yüceliği, varlıkların tedrîci (derecelendirilmesi/sınıflandırılması) anlatılır.

Gevhername nedir kimin eseri?

Kaygusuz Abdal’ın Eserleri: Bugüne kadar yapılan araştırmalarda onun muhtelif mecmualarda bulunan birkaç şiiri ve Gevhernâme, Minbernâme gibi küçük mes-nevîleri neşredilmiştir.

Pir Sultan Abdal eserleri nelerdir?

Pir Sultan Abdal Şiirleri

 • Ötme Bülbül. Ötme bülbül ötme şen değil bağım. …
 • Bende bu yayladan şaha giderim. Karşıdan görünen ne güzel yayla. …
 • Dostun Bir Gülü Yaralar Beni. Şu kanlı zalımın ettiği işler. …
 • Başlıksız. Varıp yoldaş olma sen uğursuza. …
 • Bir Güzelin Aşığıyım. …
 • Kul Olayım Kalem Tutan Eline. …
 • Gafil Gezme Şaşkın.

Kaygusuz Abdal eserleri nelerdir?

Kaygusuz, bir eserinde 1397-1398 yıllarında doğduğunu söylüyor. Eserlerinden de anlaşıldığına göre XV. yüzyılda yaşamış olan şair, Anadolu ve Rumeli’nin birçok yerlerini gezmiş ve iyi bir öğrenim görmüştür….Kaygusuz Abdal‘ın Eserleri:

 • Divân,
 • Gülistân,
 • 3. Mesnevî-i Baba Kaygusuz (I-II-III ),
 • Gevhernâme,
 • Minbernâme.

Gevhername türü nedir?

Mesnevi türünün önemli örnekleri arasında yer almaktadır. Gevhername esasen Allah’ın birliği Peygamber Efendimiz’in yüceliği üzerine yazılan şiirlere verilen isimdir. 71 beyitlik bir eserdir. Eserde Vahdet-i Vücud görüşü dile getirilmektedir.2 Tem 2021

Nasihatname kimin eseri halk edebiyatı?

Nasihat-nâme:[61] 17. yüzyıl mutasavvıf şairlerinden Muhyiüddin Kâdirî’nin, İstanbul’da 1035’te (1626) başlayıp 1040’da (1630) bitirdiği değişik nazım biçimlerini muhtevi bu eser, dinî ve tasavvufî bir öğüt kitabıdır. Kitapta 75 beyitli bir mesnevi ile Abdülkadir Geylani’ye bir medhiye vardır.29 Ağu 2016

Lütfen İçeriği Puanlayın

0 / 12

Your page rank:

Yorum yapın