Kabusname kimin eseri Divan?

Kabusnâme, 1082 yılında Kûhistan sultanı Keykavus bin İskender tarafından Farsça olarak kaleme alınan eser. Kırkdört bölümden oluşan kitap, ahlâkî yapılanmayı temin eden tasavvufi bir eserdir.

Kabusname kimin eseri halk edebiyatı?

Kabus-nâme, Keykavus bin İskender’in MS 1082 yılında oğlu Gîlân Şah için kaleme aldığı nasihatname-siyasetname türünde Farsça bir eserdir.

Kabusname kimin eseri Mercimek Ahmet?

Mercimek Ahmet, 15. yüzyıl divan edebiyatı yazarı. Farsça’dan çevirisini yaptığı Kabusname eseriyle ünlenmiştir. Kabusname 11.yüzyılda Kuhistan hanlarından Keykâvus’un, oğlu Gilanşah’a nasihatlarından oluşur.

Kabusname Mercimek Ahmet nedir?

Mercimek Ahmet‘in yapıtı. II. Murat’ın buyruğuyla Türkçeye çevrilen yapıt, Ziyâr oğullarından Emir Unsurü’l-Maâlî Keykâvus b. İskender Kâbûs b. Veşmgir’in, oğlu Gilânşah’a yol göstermek amacıyla 1082’de yazdığı bir nasihatnamedir.

Lütfen İçeriği Puanlayın

0 / 12

Your page rank:

Yorum yapın