Nispet ne demek örnek?

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlük’üne göre nispet Arapça bir sözcük olup isim ve zarf kategorilerinde bulunabilmektedir. Bağıntı, ilgi, ilinti. Kıskandırmak veya üzmek için: Bunu bana nispet yapıyor.14 May 2020

Nisbet olmak ne demek?

Sözlükte nisbet “yakınlık, iki şey arasındaki ilişki, bir niceliğin veya sayının diğerine göre olan durumu” gibi anlamlara gelmektedir.

Nispet yapmak günah mı?

Allah’a hamd-us ena edilirken, onu medh ederken, ona şerri nispet etmek uygun değildir. Nitekim her şeyin yaratıcısı Allah olduğu halde, ona “Ey hınzırın yaratıcısı!” denilmesi caiz değildir.25 Ağu 2017

Nispet edilen söz ne demek?

Nispet kelimesinin TDK sözlük anlamını detaylarıyla derledik. Nispet kelimesi ”ona oranla, ona nazaran” anlamına da gelen sözcük, karşılaştırma cümleleri içinde kullanılmakta olup iki farklı şeyin benzer ve zıt özelliklerini göstermektedir.21 Ara 2021

Allaha nisbet etmek ne demek?

1.Soy bakımından bağlılık, mensub olma. 2. Tasavvufta velî bir zâtla mânevî irtibat, feyz alma, huzûr.

Nispet ne demek Ekşi?

kıskandırmak, üzmek, can yakmak için söylenen söz, yapılan hareket.

Nispet I’SI nasıl ayırt edilir?

Kısa söylendiğinde belirtme eki olan “i” ile karışıyor ve kelimenin anlamı değişiyor. “Askeri” yani belli bir asker, o askeri, “bedeni” yani o bedeni gibi.Zaten TDK, belirtme anlamı olan kelimeyle karışmaması için nispet i’si olan kelimelerinin yazımında “i” harfinin üzerine şapka konmasını şart koşmuş.

Nispet ne demek din?

Nispet kelimesi oran ya da bağlantı anlamında da kullanılmaktadır. Bağlantı, ilgi ya da ilinti anlamlarında her daim kullanılabilir.27 Şub 2021

Nispi olarak ne demek?

Nisbi kelimesi iki nesneyi görece olarak kıyaslama anlarında kullanılıyordu. İki nesnenin birbiriyle kıyaslamasına ihtiyaç duyulduğunda nisbi kelimesi kullanılır. Bu kelime, kıyaslama anlarında nispeten olarak kullanılır.15 Mar 2021

Nispet eş anlamı nedir?

yüzyılda literatüre giren nispet kelimesi hem oran hem de ilgi anlamına gelir.1 Eki 2021

Lütfen İçeriği Puanlayın

0 / 12

Your page rank:

Yorum yapın