XII Levha Kanununun amaçları nelerdir?

Bu kanunlar iki önemli amacın ürünüdür. Siyasal Amaç: Şartlar elverdiği oranda soylularla halk arasında hukuk eşitliğini sağlamak. Hukuki Amaç: Yazılı olarak örf ve adet hukukunu saptamak, hukuki belirsizlik ve gizliliği ortadan kaldırmak.21 May 2020

12 Levha Kanunları kime ait?

6 Roma’daki, en erken kanun hâlinde toplama olan XII Levha Kanunları‘nı istisna edersek; bu, Roma özel hukuk kanunlarının en önemlisidir ve üç başlıkta düzenlenmiştir.

12 Levha Kanunları hangi devlette uygulanmıştır?

Roma imparatorluğunda ilk yazılı hukuk kuralları arasında 12 levha kanunları görülmektedir. 12 levha kanunları Roma imparatorluğu dönemine aittir. Bu kanunlar içerisinde aile hukuku dava hakkı ve borç hukuku gibi hukuk türleri de yer almaktaydı.6 May 2021

Lütfen İçeriği Puanlayın

0 / 12

Your page rank:

Yorum yapın