Yaşantı konisi ne demek?

Dale, yaşantılarla kavramların oluşumu arasındaki ilişkilerden yararlanarak, öğrencilere en somuttan en soyuta doğru bir öğrenme yaşantısı sağlayacak olan « yaşantı konisi» adını verdiği «öğrenme yaşantılarını seçme ve eğitim durumlarını, düzenlemeye yardımcı bir model» geliştirmiştir.

Yaşantı konisi nedir kpss?

Edgar Dale’nin Yaşantı Konisi öğrenme sürecine ne kadar fazla duyu organı katılırsa o kadar fazla öğrenmenin olduğunu düşünen bir çalışmadır. Burada amaç bir den çok duyu organına hitap edip öğrenmeyi kalıcı hale getirmektir.20 Ara 2017

Dale yaşantı konisi hangi ders?

Bu amaçla öğretmen yetiştirme programlarının zorunlu dersleri arasında yer alan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme dersi Dale‘in Yaşantı Konisi açısından yapılandırılarak akademik başarı anla- mında ne gibi sonuçlar elde edileceği araştırılmıştır.

Yaşantı konisine göre en iyi nasıl öğreniriz?

Yaşantı Konisinin Dayandığı İlkeler En iyi öğrendiğimiz şeyler, kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir. En iyi öğretim somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru gidilendir. Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimizin yardımı ile öğrenebiliriz.23 Mar 2011

Yaşantı kelimesinin anlamı nedir?

yaşantı ne demek? Yaşanılanlardan, görülenlerden, duyulanlardan, edinilenlerden sonra kişide kalan şey, hayat tecrübesi. Yaşanılan bir an, hayatın bir bölümü. Hayat tarzı, içinde yaşanılan şartların tümü, hayat.

Öğrendiklerimizin yüzde kaçı görme ile elde edilir?

Öğrendiklerimiz. Bu tablodan da anlaşılacağı gibi, öğrendiklerimizin %95’i görsel-işitsel duyularımıza hitap eden öğrenme ortamlarında gerçekleşmektedir. Diğer bir değişle, görsel-işitsel materyallerle zenginleştirilmiş öğrenme ortamları, etkin öğrenmenin gerçekleşmesinde vazgeçilemeyecek unsurlardır.

Lütfen İçeriği Puanlayın

0 / 12

Your page rank:

Yorum yapın